Generator

Deze app simuleert een dynamo waarvan, i.v.m. de duidelijkheid, slechts de meest belangrijke delen getekend zijn. In plaats van een spoel met veel windingen en een ijzeren kern, is er slechts één rechthoekige winding getekend. De as waaromheen de winding draait is weggelaten.

Met de keuzerondjes in de rechter bovenhoek kun je kiezen uit een wisselstroomdynamo (zonder commutator), of een gelijkstroomdynamo (met commutator). Je kunt de draairichting veranderen met de bijbehorende knop. Ook kun je de omwentelingssnelheid regelen met de schuifknop. Je kunt stoppen of doorgaan met de "Pauze / Doorgaan" knop. Deze knop stopt de beweging niet echt, want in dat geval zou de inductiespanning 0 volt moeten zijn. Je kunt op die manier echter wel even een momentopname maken.

Twee zwarte pijlen geven de richting van de beweging aan. De magnetische veldlijnen (van de rode noordpool naar de groene zuidpool gericht) herken je aan de blauwe kleur. De rode pijlen geven de richting van de geïnduceerde stroom weer.

HTML5-Canvas niet ondersteunt!