Hellend vlak

Deze app toont een, met constante snelheid bewegend, blok op een hellend vlak. De bijbehorende krachten kunnen zichtbaar gemaakt worden.

De "Reset" knop brengt het blok in de beginsituatie (buiten het beeld). Je kunt de simulatie starten, stoppen en weer door laten gaan met de andere twee knoppen. Afhankelijk van de gekozen optie, toont de applet een veerunster of de krachtvectoren zoals de zwaartekracht met zijn twee componenten loodrecht op de helling en evenwijdig aan de helling, de normaalkracht, de wrijvingskracht en de trekkracht die nodig is voor de beweging.

De hellingshoek, het gewicht van het blok en de wrijvingscoëfficiënt kunnen binnen zekere grenzen worden ingesteld. De app berekent de groottes van de genoemde krachten.

HTML5-Canvas niet ondersteunt!