Interferentie van twee cirkelvormige of bolvormige golven

Deze app toont de interferentie van twee cirkelvormige respectievelijk bolvormige golven (b.v. golven in water of geluidsgolven). De golven breiden zich uit vanuit twee bronnen die trillen met dezelfde fase (coherente bronnen). Voor de interferentie geldt dat de golven daar, waar ze elkaar ontmoeten, opgeteld mogen worden.

Je kunt de volgende twee uiterste gevallen bekijken:

Op die punten waar het verschil in weglengte Δs (het verschil in afstand vanaf de twee bronnen naar een willekeurig punt) een geheel aantal golflengten (λ) bedraagt, komen de golven in dezelfde fase aan: de maxima (zwarte cirkels) respectievelijk minima (grijze cirkels) gelijktijdig, zodat de interferentie een versterking laat zien (maximale amplitude). Punten die hieraan voldoen, liggen op de rode lijnen respectievelijk vlakken.

Daar waar het weglengteverschil Δs van de golven een halve golflengte (½ λ) is, gebeurt iets anders: op deze punten, die op de blauw gekleurde lijnen liggen, komen altijd een maximum van de ene en een minimum van de andere golf tegelijkertijd aan, zodat er verzwakking optreedt (minimale amplitude).

De knop "Pauze / Doorgaan" maakt het mogelijk de simulatie tijdelijk te onderbreken. De keuze voor "Vertraagd", vertraagt de animatie met een factor tien. De afstand tussen de twee bronnen en de golflengte kunnen worden veranderd in de desbetreffende tekstvakken. (vergeet niet de "Enter" knop in te drukken). Onderaan staat het weglengteverschil Δs (zie boven) voor het violet gekleurde punt. Dit punt is te verplaatsen met ingedrukte muisknop.

HTML5-Canvas niet ondersteunt!