Radioactief verval

Met de formule voor radioactief verval wordt voorspeld hoe het aantal niet vervallen kernen van een gegeven hoeveelheid radioactief materiaal in de loop van de tijd afneemt. De rode blokjes van deze simulatie vertegenwoordigen 1000 atoomkernen van een radioactieve stof waarvan de halfwaardetijd (T) 20 seconden bedraagt. De grafiek in het onderste deel van de app geeft het deel van de kernen (N/N0) aan dat nog niet vervallen is op een gegeven tijdstip t. De formule die hiervoor geldt is:

N   =   N0 · 2−t/T

N  ... aantal kernen dat nog niet vervallen is
N0 ... aantal oorspronkelijke kernen
t  ... tijd
T  ... halveringstijd (of halfwaardetijd)

Op het moment dat de app gestart wordt met de groene knop, beginnen de atoomkernen te "vervallen" (kleurverandering van rood naar zwart). Je kunt de simulatie tijdelijk onderbreken met de "Pauze / Doorgaan" knop. In dat geval wordt met een blauw punt in de grafiek de tijd en de hoeveelheid nog niet vervallen kernen aangegeven. (Merk op dat deze punten vaak niet precies op de kromme liggen!) Als je de beginsituatie wilt herstellen, klik je op de "Reset" knop.

Het is mogelijk de waarschijnlijkheid te berekenen dat een bepaalde kern "overleeft" gedurende een gegeven tijdsinterval. Deze waarschijnlijkheid is 50 % voor één halveringstijd. In een twee maal zo lange tijd (2 T) overleven de kernen slechts met een waarschijnlijkheid van 25 %, de helft van 50 %. In een periode van drie halveringstijden (3 T) overleeft slechts 12,5 % (de helft van 25 %) en zo voort.

Je kunt niet voorspellen binnen welke tijd een gegeven kern zal vervallen. Zelfs als de waarschijnlijkheid van het vervallen binnen de volgende seconde 99 % ligt, is het mogelijk (maar niet waarschijnlijk) dat de kern na miljoenen jaren vervalt.

HTML5-Canvas niet ondersteunt!