De hefboom

Deze app behandelt een symmetrische hefboom met een aantal massastukken die elk een gewicht hebben van 1,0 N. De lengte van de armen van de hefboom kan worden afgelezen van de gekleurde hokjes. Elk hokje komt overeen met 0,10 m. De hefboom is in balans als de app gestart wordt.

Je kunt een nieuw massastuk aanbrengen of verplaatsen met ingedrukte muisknop. Je kunt ook een massastuk verwijderen door er op te klikken.

Probeer telkens de hefboom in evenwicht te krijgen en bekijk daarna linksonder hoe de momenten berekend zijn.
Bedenk zelf ook een aantal waarden voor afstand en gewicht waarbij de hefboom in evenwicht is en test of je gelijk hebt.

HTML5-Canvas niet ondersteunt!
Een hefboom is in evenwicht als de som van alle linksom draaiende momenten gelijk is aan de som van alle rechtsom draaiende momenten. Kortweg: De som van alle momenten samen is 0.