Magnetisch veld van een staafmagneet

Het magnetisch veld van een staafmagneet kan onderzocht worden met een kompasnaald. De magneetpolen van zowel een staafmagneet als een kompasnaald worden weergegeven met volgende kleuren:

Noordpoolrood
Zuidpoolgroen

Als je de magneetnaald verschuift, wordt een magnetische veldlijn door het centrum van de kompasnaald in het blauw getekend. De blauwe pijlen geven de richting en zin van het magnetisch veld dat overeenkomt met de richting en zin van de Noordpool van de kompasnaald. Als je de staafmagneet omdraait gebruikmakend van de rode toets, zal de zin van de magnetische veldlijnen omkeren. De andere toets maakt het mogelijk om alle magnetische veldlijnen te wissen.

HTML5-Canvas niet ondersteunt!