Magneetveld rond een geleider

Een elektrische stroom veroorzaakt een magnetisch veld. Deze applet simuleert een experiment met betrekking tot het magneetveld rond een rechte stroomvoerende geleider.
Een sterke stroom gaat door een verticale draad. Je kunt de stroomrichting omkeren door op de rode knop te drukken. Het tekens aan het eind van de draad symboliseren de polen van de aangesloten batterij. De conventionele stroomrichting wordt aangegeven met een rode pijl. Merk op dat de beweging van de elektronen (groene stippen) tegengesteld is aan de conventionele stroomrichting!

Een kompasnaald welke verschoven kan worden, door de muis met ingedrukte knop te verplaatsen, geeft de richting van het magnetisch veld (blauw) aan. Noord en zuidpool zijn rood respectievelijk groen gekleurd. De invloed van het aardmagnetisch veld wordt verwaarloosd in deze simulatie.

De magnetische veldlijnen van een stroomdragende geleider vormen concentrische cirkels rond een draad. De richting van het magnetisch veld (blauwe pijlen) kan worden gevonden met de rechter-hand regel: Wanneer de duim van de rechterhand in de conventionele stroomrichting gaat, buigen de vingers rond de draad in de richting van het magnetisch veld.

rechter hand
HTML5-Canvas niet ondersteunt!