Wet van Ohm

In deze app zie je een eenvoudige schakeling die een weerstand bevat. Deze weerstand is via een ampèremeter (in serie geschakeld) aangesloten op een spanningsbron. Een voltmeter (parallel geschakeld) geeft de spanning over de weerstand (in serie met een ideale ampèremeter) aan.

Je kunt zelf de maximum waarden voor Stroom en spanning kiezen.
Als je de waarschuwing "Maximum overschreden!" ziet, moet je een ander meetbereik kiezen. Weerstand (R) and spanning (U) kunnen worden verhoogd of verlaagd met de bijbehorende knoppen. Rechtsonder worden de waarden van de spanning (U) en stroom (I) aangegeven.

HTML5-Canvas niet ondersteunt!
Wet van Ohm:
 
Spanning en stroom zijn in een metalen geleider bij een constante temperatuur rechtevenredig.