LC-kring (Electromagnetische oscillatie)

Deze app behandelt een oscillatiekring van een condensator (midden) en een spoel (rechts). Zodra je op de knop "Reset" hebt gedrukt, worden de platen van de condensator geladen. De bovenste plaat positief, de onderste negatief. Na het drukken op "Start", wordt de schakelaar omgezet in de andere stand zodat de oscillatie kan beginnen. De "Pauze / Doorgaan" knop maakt het mogelijk de simulatie tijdelijk te onderbreken. De simulatie is een factor 10 tot 100 langzamer dan de werkelijke oscillatie, afhankelijk van de gekozen optie. Je kunt in het betreffende tekstveld de grootte van de capaciteit van de condensator variëren van 100 μF tot 1000 μF. De zelfinductie van de spoel is instelbaar van 1 H tot 10 H, terwijl de weerstand tussen 0 Ω tot 1000 Ω kan liggen. Tenslotte is de batterijspanning nog in te stellen van 0 tot 20 V.

Het elektrisch veld van de condensator (rood) en het magnetisch veld van de spoel (blauw) worden aangegeven door veldlijnen in de schakeling. De dichtheid van deze lijnen geeft de sterkte van het veld aan. Ook is de lading ( + en − ) van de twee condensatorplaten aangegeven en wordt de (conventionele) stroomrichting met pijlen aangegeven.

Rechtsonder toont een digitale klok de tijd die sinds het begin van de oscillatie verstreken is, daaronder staat de trillingstijd. Rechtsonder wordt één van de twee grafieken getoond, afhankelijk van de gekozen optie:
1. Een grafiek waarin aangegeven wordt hoe de spanning U (blauw) en stroom I (rood) in de tijd variëren.
2. Een staaf diagram dat de overdracht van de energie aangeeft.

HTML5-Canvas niet ondersteunt!