Slinger

Deze app laat de verandering zien in uitwijking, snelheid, versnelling, kracht en energie van een slinger waarbij de wrijving wordt verwaarloosd.

De "Reset" knop brengt de slinger in zijn beginpositie. Je kunt de simulatie starten met de startknop. Met de "Pauze / Doorgaan" knop kan de beweging even worden stilgezet. Als je het hokje "Vertraagd" aanklikt, wordt de beweging tien keer zo traag. De lengte, de massa en de amplitude van de trilling kunnen worden gewijzigd binnen bepaalde grenzen. Je tikt dan een ander getal in. Het kiezen van een andere grootheid in de grafiek, doe je door één van de vijf rondjes aan te klikken.

De geringe invloed van de uitwijkingshoek op de slingertijd (bij kleine hoeken) is niet in de berekeningen verwerkt.

HTML5-Canvas niet ondersteunt!