Breking van lichtstralen

Een lichtstraal valt van linksboven op het grensvlak van twee stoffen. Op het grensvlak breekt de straal naar de normaal toe of van de normaal af, afhankelijk van de brekingsindex van de twee stoffen.
Er kan uit elf stoffen worden gekozen. Het bovenste keuzevak geeft de bovenste stof, met het onderste keuzevak kies je de onderste stof. De stof met de grootste brekingsindex is blauw gekleurd, de andere geel.
Met ingedrukte muisknop kun je de invallende lichtstraal onder een andere hoek laten invallen. Een gedeelte van het licht zal op het raakvlak worden gespiegeld, een ander deel zal breken. De hoeken van inval, van breking en van terugkaatsing worden in het groene vlak aangegeven.

Hoek van inval(zwart)
Hoek van terugkaatsing(blauw)
Hoek van breking(rood)
HTML5-Canvas niet ondersteunt!