Resultante van krachten
(Optellen van vectoren)

Deze app behandelt de optelling van krachten die op een puntvormig lichaam werken. Je kunt het aantal krachten variëren d.m.v. het keuzehokje rechts. De groottes en de richtingen van de krachten (blauwe pijlen) kunnen worden veranderd door de pijlpunten naar de gewenste positie te brengen met ingedrukte muisknop.

Als je de totale kracht wilt weten die op het lichaam wordt uitgeoefend, moet je een vectoroptelling uitvoeren. Nadat je op de knop "Bepaal de resultante" gedrukt hebt, laat het programma je de noodzakelijke parallelle verschuivingen zien van de vectorpijlen en tekent daarna de resultante (rood). Het geheel kan worden gewist met een druk op de onderste knop.

HTML5-Canvas niet ondersteunt!