Staande longitudinale golven

Deze app laat de harmonische trillingen van een luchtkolom zien in een buis. In de buis ontstaat een staande longitudinale trilling. Getoond wordt de beweging van luchtmoleculen bij zo'n trilling. (Natuurlijk bewegen de moleculen in werkelijkheid over een veel kleinere afstand en met een veel grotere snelheid.) De knopen, d.w.z. de plaatsen waar de deeltjes niet bewegen, zijn aangegeven met "K". "B" geeft een buik aan, d.w.z. een plaats waar de deeltjes met een maximale uitwijking bewegen. Merk op dat bij een open eind van de buis altijd een buik ontstaat, bij een gesloten eind ontstaat een knoop!

Je kunt de buisvorm selecteren door het betreffende rondje aan te klikken ("Beide zijden open", "een zijde open" and "beide zijden gesloten"). Je kunt naar de volgende of vorige harmonische gaan door de knop "Lager" respectievelijk "Hoger" te kiezen. De app laat trillingen tot de vijfde harmonische zien, d.w.z. de vijfde boventoon.

Als je een nieuwe waarde voor de lengte van de buis invoert en op "Enter" drukt, zal de app nieuwe golflengte en frequentie berekenen. De geluidssnelheid is vastgesteld op 343,5 m/s, bij een temperatuur van 20°C. De invloed van de diameter van de buis wordt verwaarloosd.

HTML5-Canvas niet ondersteunt!