De Brug van Wheatstone

De Brug van Wheatstone is ontwikkeld door Samuel Hunter Christie in 1833 en verbeterd door Charles Wheatstone in 1843. Met de "Brug van Wheatstone" kan men eenvoudig een elektrische weerstand of weerstandsverandering meten. Bij deze methode maakt men gebruik van een vergelijkings- of ijkweerstand waarvan men de waarde precies weet. Het meten met een brugschakeling heeft het voordeel dat de schakeling niet door het meetinstrument belast wordt. De meting wordt verwaarloosbaar beinvloed. Het is niet nodig om de spanning en de stroomsterkte in de stroomkring te bepalen.

Deze app simuleert zo'n Brug van Wheatstone. De onbekende weerstand bevindt zich links boven. De vergelijkingsweerstand staat rechts daarnaast. Het belangrijkste deel van de schakeling is de schuifweerstand met een verstelbaar sleepcontact. Dit sleepcontact verdeelt de schuifweerstand in twee delen. Met de liniaal, die ernaast ligt, is de verdeling van de weerstand over de twee helften gemakkelijk te berekenen. Onder de schuifweerstand staat de spanningsbron, die in het blauw is weergegeven. Een toeval generator geeft, de te bepalen en dus nog eventjes onbekende, weerstand een waarde. Zowel de weerstand van de meter (maximaal 1000 Ohm) als de waarde van de spanningsbron (maximaal 10,0 Volt) kunnen in het groene tekstveld aangepast worden.

Bij het uitvoeren van de meting moet het sleepcontact zo verplaatst worden dat de ampèremeter (rood) een stroomsterkte van 0,0 A aangeeft. In deze simulatie kan men dit doen door het sleepcontact met de muis verslepen of in het groene gedeelte de schuif versplaatsen. Als het sleepcontact in de juiste positie staat, kan met een "Bereken de weerstand" aanklikken en in het venster wordt de berekening van de onbekende weerstand uitgevoerd. Voor een nieuwe meting moet je "Nieuwe berekening" aanklikken.

Door "Spanningen aangeven" en "Stroomsterktes aangeven" aan te vinken, worden deze per apparaat en stroomtak aangegeven. Zo is ook snel waar te nemen over de Wet van Kirchhoff geldt. Door afronding zijn kleine afwijkingen mogelijk.

HTML5-Canvas niet ondersteunt!