Siła wyporu w cieczach

Ten applet Javy pokazuje prosty eksperyment dotyczący wyporu w cieczach. Ciało zawieszone na wadze sprężynowej (siłomierzu) jest zanurzane w cieczy (przez przesuwanie myszką). W miarę zanurzania wartość siły wskazywanej przez siłomierz maleje (siłomierz pokazuje różnicę wartości siły ciężaru i wyporu). Możesz zmieniać następujące parametry symulacji (w pewnych granicach):
- pole podstawy ciała
- wysokość ciała
- gęstość ciała
- gęstość cieczy
Zmiany zaakceptuj klawiszem "Enter". Program uaktualni wtedy ciężar ciała i siłę mierzoną przez siłomierz. Przyjęto, że przyspieszenie ziemskie ma wartość g = 9,81 m/s2. Zwróć uwagę, że w trakcie wprowadzania ciała do cieczy zmienia się wartość siły, wskazywanej przez siłomierz, a także informacje o zanurzeniu ciała, wypartej objętości cieczy, wartości siły wyporu i wartości siły mierzonej przez siłomierz.
UWAGA: Gdy w lewym górnym rogu pojawią się słowa "Przekroczony zakres pomiarowy!", musisz zmienić zakres siłomierza.

This browser doesn't support HTML5 canvas!
Prawo Archimedesa:
Wartość siły wyporu jest równa wartości ciężaru wypartej przez ciało cieczy lub gazu.