Interferencja światła na podwójnej szczelinie

This browser doesn't support HTML5 canvas!
Warunek na powstawanie maksimum:
d sin α  =  k λ

d ... odstęp między szczelinami
α ... kąt
k ... rząd maksimum (0, 1, 2, ...)
λ ... długość fali

Warunek na powstawanie minimum:
d sin α  =  (k − ½) λ

d ... odstęp między szczelinami
α ... kąt
k ... rząd minimum (1, 2, 3, ...)
λ ... długość fali