Równowaga trzech sił

Prezentowane tu doświadczenie dotyczy równowagi trzech sił. Obciążniki zawieszone są na trzech związanych ze sobą linkach, z których dwie są przerzucone przez bloczki, obracające się bez tarcia. Trzy siły, zaczepione w węźle (przedstawiają je kolorowe wektory), są w równowadze.

W ramce możesz zmieniać wartości sił od 1 N do 10 N (po dokonaniu zmian wciśnij klawisz "Enter"!). Zauważ, że wartość każdej siły musi być mniejsza od sumy wartości dwóch pozostałych sił. Istnieje możliwość zmiany położenia obu bloczków i statywów przez przeciągnięcie myszką bloczków do momentu, gdy ciężarki dotkną podłoża. Uwaga: jeśli wartość którejś z sił nie pozwala się zmienić, podnieś odpowiedni bloczek do góry i spróbuj jeszcze raz.
Gdy zaznaczysz pole wyboru "Równoległobok sił", zostanie narysowany równoległobok sił zwróconych w lewo i w prawo w górę (strzałka czerwona i niebieska). Poniżej możesz odczytać kąty, jakie każda z tych dwóch sił tworzy z pionem.

This browser doesn't support HTML5 canvas!