Równanie stanu gazu doskonałego - przypadki szczególne

This browser doesn't support HTML5 canvas!

Przy pomocy tego apletu możesz sprawdzić zachowanie się gazu doskonałego w szczególnych przypadkach opisanych w tabeli poniżej:

Przemiana izobaryczna: stałe ciśnienie V/T stałe
Przemiana izochoryczna: stała objętość p/T stałe
Przemiana izotermiczna: stała temperatura pV stałe

Przemiany te trzy są szczególnymi przypadkami opisywanymi przez równanie stanu gazu doskonałego:

pV/T jest stałe (constant)