Ciśnienie hydrostatyczne w cieczach

Ta symulacja pokazuje pomiar ciśnienia hydrostatycznego w cieczy za pomocą manometru otwartego.
Górną ściankę czerwonego pojemnika stanowi membrana, która pod wpływem ciśnienia mniej lub bardziej się odkształca. Odpowiednio do tego odkształcenia wzrasta ciśnienie powietrza w pojemniku i dołączonej do niego różowej rurce, zatem powietrze to mniej lub bardziej wypycha ciecz w U-rurce. Jeśli pojemnik zanurzymy w cieczy, różnica poziomów cieczy w prawym i lewym ramieniu U-rurki wskazuje ciśnienie hydrostatyczne.

Uwaga 1: Zakładamy, że w naczyniu i w U-rurce znajduje się ta sama ciecz.
Uwaga 2: Zauważ, że mierzymy tutaj tylko ciśnienie hydrostatyczne, a nie także ciśnienie atmosferyczne!
Gdy pojemnik nie jest zanurzony w cieczy, to poziomy cieczy w obu ramionach manometru są jednakowe, bo zarówno w otwartej rurce, jak i w różowej panuje ciśnienie atmosferyczne.

Aby zbadać zależność ciśnienia hydrostatycznego od głębokości, zmieniaj głębokość zanurzenia pojemnika za pomocą myszki (kliknij lewym przyciskiem na pojemnik i nie puszczając przycisku przesuwaj myszkę). W ramce z prawej strony w polu możesz wybrać jedną z kilku cieczy. Możesz również zmienić gęstość cieczy (wtedy w polu "Ciecz" pojawi się "nieznana") oraz głębokość zanurzenia pojemnika. U dołu ukaże się aktualna wartość ciśnienia hydrostatycznego (w hPa).
(1 hPa = 1 hektopaskal = 100 Pa = 100 N/m2)

This browser doesn't support HTML5 canvas!
 

Możesz sprawdzić, że ciśnienie hydrostatyczne wody wzrasta o około 1 hPa przy wzroście głębokości o każdy centymetr.

Ogólny wzór na ciśnienie hydrostatyczne:

p   =   g ρ h

p ... ciśnienie hydrostatyczne cieczy
g ... wartość przyspieszenia ziemskiego
ρ ... gęstość cieczy
h ... głębokość.