Dźwignia dwustronna

Ten applet pozwala sprawdzić warunek równowagi dźwigni dwustronnej. Każdy z obciążników ma ciężar 1 N. Długość ramion można łatwo odczytać dzięki kolorowym prostokątotom; długość każdego z nich wynosi 0,10 m. W chwili włączenia programu dźwignia jest w równowadze.

Obciążniki możesz przenosić w inne miejsca przeciągając je myszką. Możesz dodać obciążnik chwytając myszką pustą przestrzeń na rysunku i przeciągając w wybrane miejsce na dźwigni. W podobny sposób możesz usunąć obciążniki.

This browser doesn't support HTML5 canvas!

(Wartość momentu siły to iloczyn F · r, gdzie r jest długością ramienia siły)

Dźwignia jest w równowadze, jeśli całkowity moment siły (tzn. suma momentów sił) z lewej strony osi obrotu ma taką samą wartość, jak całkowity moment siły z prawej srony osi.