Prawo Ohma

Ten programik pokazuje prosty obwód zawierający jeden odbiornik (opornik), woltomierz (dołączony równolegle do odbiornika), amperomierz (połączony szeregowo z odbiornikiem) i źródło napięcia.
Bieżące wartości napięcia i natężenia prądu widoczne są w prawej dolnej części ramki.

Możesz zmieniać (w pewnych granicach) opór odbiornika oraz napięcie źródła.
Gdy zobaczysz czerwony napis "Przekroczona wartość maksymalna!", musisz dopasować odpowiednio zakresy woltomierza i amperomierza do bieżących wartości napięcia i natężenia prądu, widocznych w dolnej części prawej ramki.

This browser doesn't support HTML5 canvas!
Prawo Ohma:
 
Natężenie prądu płynącego przez metalowy przewodnik o stałej temperaturze jest wprost proporcjonalne do napięcia między końcami tego przewodnika.