Ruch pocisku

Ten programik demonstruje ruch pocisku.

Odpowiednimi przyciskami możesz uruchomić, zatrzymać lub wznowić ruch pocisku. Przycisk "Przywróć" umieszcza pocisk w położeniu początkowym. Zaznaczając "Spowolnienie" spowodujesz, że ruch będzie dziesięciokrotnie wolniejszy.
Możesz zmieniać (w pewnych granicach) parametry symulacji: wysokość początkową, szybkość początkową, początkowy kąt nachylenia wektora prędkości względem poziomu, masę pocisku oraz wartość przyspieszenia grawitacyjnego.
Przełączniki u dołu pozwalają wybrać wielkość fizyczną, którą chcesz obserwować.

W symulacji pominięto opór powietrza.

This browser doesn't support HTML5 canvas!