Dyfrakcja światła na pojedynczej szczelinie

This browser doesn't support HTML5 canvas!
Warunki na powstawanie maksimum (przybliżenie):
α = 0°   lub   b sin α  ≈  (k + ½) λ

d ... szerokość szczeliny
α ... kąt
k ... rząd maksimum (1, 2, 3, ...)
λ ... długość fali

Warunki na powstawanie minimum:
b sin α  =  k λ

d ... szerokość szczeliny
α ... kąt
k ... rząd minimum (1, 2, 3, ...)
λ ... długość fali