Drgania ciała zawieszonego na sprężynie

Ten applet Javy demonstruje zmiany wychylenia, prędkości, przyspieszenia, siły oraz energii podczas drgań wahadła sprężynowego (przy założeniu braku oporów ruchu).

Przycisk "Przywróć" przywraca ciężarek wahadła do jego początkowego położenia. Możesz START-ować lub STOP-ować oraz kontynuować symulację za pomocą pozostałych dwóch przycisków. Jeżeli wybierasz opcję "Spowolnij", ruch będzie pięciokrotnie spowolniony. Siła kierująca sprężyny, masa ciężarka oraz amplituda drgań moga być zmieniane w pewnych granicach. Aby wybrać inną wartość wielkości fizycznej musisz kliknąć odpowiednio na jednym z pięciu przycisków.

This browser doesn't support HTML5 canvas!