Pružná a nepružná zrážka

Táto HTML5-App pomocou zrážky dvoch vozíkov znázorňuje dva krajné prípady kolíznych situácií: Dokonale pružná zrážka - vyznačujúca sa platnosťou zákona zachovania kinetickej energie - a dokonale nepružná zrážka - (vozíky sa spoja a majú rovnakú rýchlosť) súčet kinetickej energie v porovnaní s pôvodnou hodnotou sa zníži, časť energie sa prevedie na vnútornú energiu (teplo).

Celková hybnosť oboch telies sa zachováva vždy nezávisle na tom, či išlo o zrážku pružnú či neopružnú. Pohyb hmotného stredu (ťažiska) sústavy dvojice vozíkov (znázornený žltým bodom) nie je vôbec ovplyvnený procesom zrážky.

Použitím vhodného tlačidla v pravom hornom rohu zeleného panela môžete zvolit typ zrážky. Tlačidlo „Reset” prenesie vozíky do ich pôvodnej pozície. Animácia je odštartovaná tlačidlom „Štart”. 10× spomaliť pohyb môžete voľbou „Spomalenie”.

Do príslušných textových polí možno zadávať veľkosti hmotnotí a rýchlostí jednotlivých vozíkov. Kladné (záporné) hodnoty rýchlosti budú brané ako pohyb na pravú (ľavú) stranu. Príliš veľké hodnoty sú automaticky opravené na priateľné hodnoty.

V závislosti na voľbe dolných prepínačov bude animácia graficky znázorňovať buď okamžité rýchlosti, hybnosti alebo kinetickú energiu.

Tento prehliadač nepodporuje HTML5 Canvas!

Vzťahy pre túto aplikáciu sú zahrnuté v matematickom dodatku.