Príklad Dopplerovho javu

Vozidlo rýchlej záchrannej služby so zapnutou sirénou míňa človeka stojaceho na chodníku.

Tento prehliadač nepodporuje HTML5 Canvas!
Pozn.:
Tento applet nie je v jednom smere príliš realistický: Aby bol Dopplerov jav jasne viditeľný, majú tu zvukové vlny menšiu rýchlosť než v skutočnosti.