Jednosmerný motor

Táto HTML5-App zobrazuje jednosmerný elektromotor, ktorý je pre prehľednosť zredukovaný len na dôležité časti. Namiesto rotoru s mnohými závitmi cievky a železným jadrom je tu len jedena obdĺžniková slučka vodiča. Os bola celkom vynechaná.

Červené šípky znázorňujú dohodnutý smer elektrického prúdu (od + k −). Modro sú znázornené magnetické indukčné čiary (orientované od červeného severného magn. pólu k zelenému južnému magn. pólu). Čierne šípky reprezentujú Lorentzovu magnetickú silu, ktorá pôsobí na vodič s prúdom v magnetickom poli.

Zmienená Lorentzova sila je kolmá na smer elektrického prúdu aj na smer magnetických siločiar. Orientáciu tejto sily získame pomocou pravidla ľavej ruky:

Ak položíme otvorenú ľavú ruku k priamemu vodiču tak, aby prsty ukazovali (dohodnutý) smer prúdu a indukčné čiary vstupovali do dlane, ukazuje odtiahnutý palec smer sily, ktorou pôsobí magnetické pole na vodič s  prúdom.
Tento prohlížeč nepodporuje HTML5 Canvas!