Elektromagnetické vlnenie

Táto animácia ukazuje elektromagnetické vlnenie, konkrétne rovinne polarizovanú vlnu, ktorá sa šíri v  kladnom smere osi x. Vektory intenzity elektrického poľa (zobrazené červeno) sú rovnobežné s osou y, vektory magnetickej indukcie (zobrazené modro) sú rovnobežné s osou z.

Tento prohlížeč nepodporuje HTML5 Canvas!