Rozklad sily do smerov

Pri riešení fyzikálnych problémov, je často užitočné nahradiť silu kombináciou dvoch síl s danými smermi. Samozrejme, že tieto dve sily, musia byť rovné danej sile. Teda výsldnicou; ich vektorového súčtu musí byť pôvodná sila. Ak je táto podmienka splnená, tak sa hovorí o rozklade sily na dve zložky.

Jednoduchá geometrická konštrukcia nám poskytne obe zložky: Koncovými bodmi vektorov vedieme rovnobežky s predom určenými smermi. Tým nám vznikne vektorový rovnobežník, v ktorom možno odčítať požadované zložky - veľkosti sú dĺžky strán tohoto rovnoběžníka.

Na zelenom paneli môžete zadať veľkosť sily, ktorá sa bude rozkladať do dvoch smerov (červený a modrý). Ďalej môžete zadať uhly, ktoré tieto smery zvierajú s vektorom pôvodnej sily. Uhly smerov môžete aj priamo nastaviť ťahom myšou za jednotlivé objekty. Tlačidlom „Rozložiť do zložiek” získate zložky sily do daných smerov, ich veľkosť bude vypočítaná v dolnej časti zeleného panela.

Tento prohlížeč nepodporuje HTML5 Canvas!
?
?