Sily na naklonenej rovine

Táto HTML5-App znázorňuje rovnomerný pohyb po naklonenej rovine s príslušnými silami.

Pomocou tlačidla "Reset" môžete nastaviť pokus do začiatočnej pozície (kvádr mimo obrazovky). Pohyb začíná kliknutím na tlačidlo "Štart"; rovnakým tlačidlom sa dá prerušiť alebo opäť obnoviť simulácia. V závislosti na vybranom prepínacom tlačidle aplikácie, možno zobrazovať silomer alebo vektory síl - tiažová sila je rozložená do svojich dvoch složiek (rovnobežnú a normálovú silu), ďalej je zobrazená opačná sila k normálovej sile, trecia sila a ťažná sila.

Pomocou troch textových polí môžete – v určitých medziach – meniť uhol sklonu, hmotnosť bloku a koeficient trenia. V závislosti na týchto parametrech sa zobrazí počet a vypočíta veľkosť týchto síl.

Prehliadač nepodporuje HTML5-Canvas!