Druhý Keplerov zákon

V ktorom bode svojej eliptickej dráhy sa nachádza planéta v určitom okamžiku? Až v roku 1609 Johannes Kepler zodpovedal na túto otázku nasledujúcim zákonom:

Druhý Keplerov zákon pre pohyb planét:
 
Obsahy plôch opísaných sprievodičom planéty za rovnaký čas sú konštantné.

Tento zákon ilustruje nasledujúca počítačová simulácia. V pravom hornom rohu panela si môžeme vybrať jednu z ôsmich planét, trpaslíčiu planétu Pluto, alebo Halleyovu kométu. Navyše môžeme študovať aj dráhu imaginárneho nebeského telesa, ktorého hlavnú polos a numerickú excentricitu môžeme zvoliť (nezabudnite potvrdiť tlačidlom "Enter"). Tlačidlom "Pauza / Pokračovať" môžeme animáciu pozastaviť, alebo nechať pokračovať. Voľbou "Spomalene" možno celú animáciu spomaliť. Pri voľbe "Oblasti" možno posuvníkom meniť veľkosť dvoch protiľahlých plôch opísaných sprievodičom. Nad každou oblasťou je meraný čas, v ktorom planéta v tejto oblasti zotrváva. Možno zobraziť vektor okamžitej obvodovej rýchlosti planéty, Pluta, či kométy. Program zobrazuje aj numerické hodnoty okamžitej rýchlosti vrátane maximálnej a minimálnej hodnoty a okamžitú vzdialenosť od Slnka (v tzv. astronomických jednotkách;1 AU = 1,49597870 · 1011 m) a rýchlosť (v km/s).

HTML5-Canvas nie je podporovaný!