Lorentzova sila na priamy vodič s prúdom

Táto HTML5-App demonštruje Lorentzovu silu, pôsobiacu na priamy vodič s prúdom zavesený v magnetickom poli podkovového magnetu.

Môžete zapnúť (vypnúť) elektrický prúd tlačidlom („Zapnúť / Vypnúť”). Ďalšie dve tlačidlá („Opačný prúd” a „Otočiť magnet”) umožňujú meniť smer prúdu alebo magnetického poľa. Ak sú vybrané odpovedajúce zatrhnutia, animácia zobrazuje smer prúdu (červené šípky), indukčné čiary magnetického poľa (modré) a Lorentzovu silu (čierna šípka).

Tento prohlížeč nepodporuje HTML5 Canvas!