Magnetické pole tyčového magnetu

Magnetické pole permanentného tyčového magnetu môže byť skúmané pomocou magnetickej strelky (magnetky). Magnetické póly tyčového magnetu aj magnetky sú vyznačené nasledujúcimi farbami:

sevený pól je červený
južný pól je zelený

Ak budeme pomocou myši pohybovať magnetkou okolo magnetu, nakreslí sa modrá magnetická indukčná čiara, ktorá prechádza stredom magnetky. Modré šípky vyznaˇujú smer magnetického poľa, ktoré je mimo magnetu definované ako smer od severného pólu magnetu. Ak zmeníme polaritu tyčového magnetu (červené tlačidlo), zmení sa aj smer indukčných čiar. Zrušenie indukčných čiar dosiahneme belasým tlačidlom.

Tento prehliadač nepodporuje HTML5 Canvas!