Matematické kyvadlo

Táto HTML5-App zobrazuje závislosť okamžitej výchylky, rýchlosti, dotyčnicového zrýchlenia, sily a energie pri pohybe matematického kyvadla.

Tlačidlo „Reset” nastaví kyvadlo do začiatočnej polohy. Druhým tlačidlom môžete simuláciu spustiť poprípade zastaviť. Ak zvolíte volbu „Spomalenie”, pohyb sa 10× zpomalí. V určitých medziach môžete meniť dĺžku vlákna závesu, veľkosť gravitačného zrýchlenia, hmotnosť závažia a amplitúdu oscilácií. (Nezabudnite po zadaní stlačiť „Enter”). Ďalej sa dá pomocou prepínačov voliť zobrazovanie piatich základných fyzikálnych veličín.

Poznámka: Trenie zanedbávame - rovnako ako postupné tlmenie amplitúdy.

Tento prehliadač nepodporuje HTML5 Canvas!

Poďkovanie pánovi Marc Burgessovi za jeho podnetné návrhy!