Pohyb v homogénnom tiažovom poli (vrhy)

Táto HTML5-App demonštruje pohyb v homogénnom tiažovom poli - vrh šikmý, vodorovný alebo zvislý.

Tlačidlo „Reset” nastaví strelu do pôvodnej pozície. Pomocou druhého tlačidla môžeme spustiť (prípadne pozastaviť) simuláciu. Pre lepšie sledovanie pohybu môžeme voľbou „Spomalenie” celú simuláciu 10× zpomaliť. V určitom rozmedzí môžeme meniť základné parametre pokusu - napr. začiatočnú výšku, začiatočnú rýchlosť, elevačný uhol, hmotnosť strely a veľkosť tiažového zrýchlenia. Nastavením piatich prepínačov (vpravo dole) možno sledovať zmenu rôznych fyzikálnych veličín v priebehu experimentu (súradnice, rýchlosť, zrýchlenie, silu, energiu).

Vplyvv odporu vzduchu je zanedbaný.

Tento prehliadač nepodporuje HTML5 Canvas!