Lom a odraz svetelného lúča

Lúč svetla dopadá z ľavého horného rohu na rozhranie dvoch optických prostredí. (Môžete vybrať rôzne látky vpravo v zozname). Prostredie s väčším indexom lomu, je znázornené modro (druhé je biele). Pomocou ľavého tlačidla a pohybu myši môžete meniť uhol dopadu lúča. Táto HTML5-App zobrazí odrazený a lomený lúč a tiež určí zodpovedajúce uhly:

Uhol dopadu (čierny)
Uhol odrazu (modrý)
Uhol lomu (červený)
Tento prehliadač nepodporuje HTML5 Canvas!
Poznámka:
V praxi je index lomu závislý na vlnovej dĺžke použitého svetla. Tento jav sa nazýva normálna disperzia (tu ho však neuvažujeme).