Odraz a lom svetelného vlnenia (vysvetlenie pomocou Huygensovho princípu)

Táto HTML5-App vysvetľuje odraz a lom elektromagnetických vĺn pomocou Huygensovho princípu. Horné tlačidlo umožňuje aplikáciu kedykoľvek reštartovať. Pomocou druhého tlačidla možno prepínať do ďalších častí s vysvetlením. Tretie tlačidlo („Zastaviť / Ďalej) sa používa na zastavenie animácie alebo na spustenie ďalšieho behu. Vstupné hodnoty indexov lomu a uhlu dopadu možno zmeniť pomocou troch vstupných polí. Prostredie s nižším indexom lomu (väčšou fázovou rýchlosťou) je znázornené žltou, druhé modrou farbou.

Tento prehliadač nepodporuje HTML5 Canvas!