Keplerov ďalekohľad

Táto HTML5-App simuluje jednoduchý šošovkový astronomický ďalekohľad (keplerov teleskop), (vytvárajúci prevrátený obraz) skladajúci sa z dvoch šošoviek, ktoré sa nzývajú objektív a okulár. Svetelné lúče prichádzajúce zľava sa lámu prechodom cez objektív a okulár a vniknú do oka pozorovateľa dívajúceho sa ďalekohľadom (napravo od okulára). Všimnite si, že červené čiary predstavujúce lúče presne nezodpovedajú chovaniu reálnych lúčov lámajúcich sa na povrchu oboch šošoviek. Využívame tu zjednodušujúce predstavy tzv. tenkých šošoviek, keď zanedbávame šírku šošoviek a predpokladáme lom na zvislej osi symetrie šošovky. Ak je ohnisková vzdialenosť objektívu (f1) väčšia ako ohnisková vzdialenosť okuláru (f2), môžeme v tomto ďalekohľade vidieť zväčšený a prevrátený obraz.

Ohniskovú vzdialenosť objektívu a okuláru môžeme meniť od 0,05 m až po 0,5 m (nezabudnite potvrdiť "Enter"). Pohybom myši môžeme meniť smer dopadajúcich lúčov. Program vypočíta uhly medzi lúčmi a optickou osou pre objektív aj okulár (farebne odlíšené) a hodnotu zväčšenia. Ako príklad pozorovania pomocou ďalekohľadu animácia ukazuje pohľad na skupinu najjasnejších hviezd súhvezdia Plejády. Vľavo dole je vidieť, čo možno pozorovať voľným okom, vpravo dole pomocou ďalekohľadu.

Prehliadač nepodporuje HTML5-Canvas!

Pre zväčšenie Keplerovho ďalekohľadu platí približný vzorec (pre malé pozorovacie uhly):

v = − f1 / f2

v .... zväčšenie
f1 ... ohnisková vzdialenosť objektívu
f2 ... ohnisková vzdialenosť okuláru