Vektorové skladanie síl
(výslednica)

Táto HTML5-App sa zaoberá vektorovým skladaním síl pôsobiacich na teleso (považujeme ho za hmotný bod). Pomocou ponuky na pravej strane môžeme zvoliť počet pôsobiacich síl. Ťahom myšou môžeme meniť veľkosti a smery týchto síl (modré šípky).

Ak chceme najsť výslednú silu pôsobiacu na teleso, musíme sily zložiť. Keď klikneme na tlačidlo „Určiť výslednicu” prenesú sa jednotlivé vektory síl tak, aby bolo možné grafickým zložením získať celkovú silu čiže výslednicu síl. Výslednica je znázornená červenou farbou. Konštrukciu možno vymazať tlačidlom „Zmazať konštrukciu”.

Tento prehliadač nepodporuje HTML5 Canvas!