Ohyb (difrakcia) svetla na štrbine

Prehliadač nepodporuje HTML5-Canvas!
Podmienka maxím (priblíženie):
α = 0°   alebo   a sin α  ≈  (k + ½) λ

a ... šírka štrbiny
α ... uhol vzhľadom k priamemu smeru
k ... rád maxima (1, 2, 3, ...)
λ ... vlnová dĺžka

Podmienka miním:
a sin α  =  k λ

a ... šírka štrbiny
α ... uhol vzhľadom k priamemu smeru
k ... rád minima (1, 2, 3, ...)
λ ... vlnová dĺžka