Pružinový oscilátor

Táto HTML5-App zobrazuje závislosť okamžitej výchylky, rýchlosti, zrýchlenia, sily a energie pri osciláciách pružinového oscilátora (vliv trenia neuvažujeme).

Tlačidlo „Reset” nastaví oscilátor do začiatočnej polohy. Druhým tlačidlom môžete simuláciu spustiť prípadne pozastaviť. Ak zvolíte voľbu „Spomalenie”, pohyb sa desaťkrát spomalí. V určitých medziach môžete meniť tuhosť pružiny, veľkosť gravitačného zrýchlenia, hmotnosť závažia a amplitúdu oscilácií (nezabudnite po zadaní stlačiť „Enter”). Ďalej možo pomocou prepínačov voliť zobrazovanie piatich základných fyzikálnych veličín.

Tento prehliadač nepodporuje HTML5 Canvas!

Vzorce použité pre túto animáciu sú vysvetlené v matematickom dodatku.