Stojaté vlnenie
(Vysvetlenie zložením s odrazenou vlnou)

Stojaté vlnenie sa od vlnenia postupného líši v tom, že častice majú vždy  rovnakú alebo  opačnú fázu okamžitej výchylky. Stojaté vlnenie sa dá vysvetliť zložením prichádzajúceho vlnenia s odpovedajúcim vlnením odrazeným. Je treba rozlišovať dva prípady:

V tejto HTML5-App sa zobrazí dopadajúce vlnenie (červené), odrazené vlnenie (modré) a výsledné stojaté vlnenie vytvorené ich zložením (čierne). Prvé voľby umožňujú výber medzi odrazom na pevnom konci a odrazom na voľnom konci. Animáca sa spúšťa žltým tlačidlom (Štart). Kedykoľvek je ním možné simuláciu prerušiť a potom nechať pokračovať. Voľbou (Spomalenie) možno celý pohyb spomaliť. Pomocou tlačidla "Reset" môžete animáciu obnoviť do pôvodného stavu. Pomocou prepínačov nižšie si môžete vybrať medzi súvislou animáciou a animáciou po krokoch, pričom možno časový interval medzi jednotlivými krokmi nastaviť. Prepínačmi v spodnej časti môžete určiť, ktoré vlnenie bude nastavené ako viditeľné.

Prehliadaeč nepodporuje HTML5-Canvas!