Príklad dilatácie času

Vesmírna loď prelieta vzdialenosť 5 sveteľných hodín, napríklad zo Zeme na Pluto. Rýchlosť letu môžeme meniť pomocou horných tlačidiel.
Animácia ukazuje, že hodiny v rakete bežia pomalšie než dvojica hodín umiestnených na Zemi a na Plute.

Tento prohlížeč nepodporuje HTML5 Canvas!

Vzorec:

Formel

t' … časový interval na hodinách v rakete
t  … časový interval na hodiních v systéme Zem-Pluto
v  … rýchlosť rakety voči systému Zem-Pluto
c  … rýchlosť svetla vo vákuu

Poznámky:

  1. V zjednodušenom prípade pracujeme s inerciálnym systémom, v ktorom sú Zem a Pluto nehybné. Predovšetkým bol zanedbaný pohyb oboch planét okolo Slunka.
  2. Podľa jednoho zo základných výsledkov teórie relativity by bola vesmírna loď vzhľadom k pozorovateľovi v systéme Zem-Pluto zkrátená v smere pohybu. Táto tzv. Lorentzova kontrakcia nebola tu zohľadnená pri úvahách o možnosti odčítania hodín zo sústavy mimo kosmickej lodi.