Seritë ose familjet radioaktive

Shpesh, pas zbërthimit të një bërthame radioaktive, formohet një bërthamë tjetër po radioaktive që zbërthehet më tej nga ana e saj. Përftohen kështu seritë ose familjet radioaktive. Ju mund të zgjidhni serinë radioaktive në listën poshtë në të majtë të apletit. Nëse klikoni mbi butonin "Zbërthimi tjetër", ju do të kaloni në zbërthimin pasardhës.

This browser doesn't support HTML5 canvas!