Një shembull i efektit Doppler

Një ambulancë me sirenë të ndezur kalon përpara një njeriu që qëndron në rrugë më këmbë.

Rrathët e zinj, të cilat përfaqësojnë sipërfaqet e valëve zanore janë ngjeshjet e krijuara në ajër. Për valën gjatësore, gjatësia e valës λ është largësia ndërmjet dy ngjeshjeve të njëpasnjëshme. Nga formula ν = c / λ, ku c është shpejtësia e përhapjes se valës zanore, themi se frekuenca ν është numerikisht e barabartë me numrin e gjatësive të valëve λ që përfshihen në gjatësinë c. Njeriu percepton frekuencën ν', e cila është e barabartë me numrin e ngjeshjeve që e arrijnë atë në 1 sekondë.

Nëse dëshironi të shihni sërisht simulimin shtypni butonin "Fillo përsëri". Ju mund të ndaloni ose të vazhdoni demostrimin duke shtypur butonin "Ndal / Rifillo".

This browser doesn't support HTML5 canvas!

Shënim: Në këtë aplet valët zanore kanë një shpejtësi më të vogël se në realitet.