Vala elektromagnetike

Ky animacion tregon një valë elektromagnetike linearisht të polarizuar, e cila përhapet sipas drejtimit të boshtit x. Vektorët e fushës elektrike E (shigjetat e kuqe), lëkunden paralelisht me boshtin y. Vektorët e fushës magnetike B (shigjetat blu), lëkunden paralelisht me boshtin z.

This browser doesn't support HTML5 canvas!