Forca e Lorencit

Ky aplet tregon forcën e Lorencit (në tekstet e fizikës së shkollës së mesme kjo njohet si forca e Amperit) i cili vepron mbi një përcjellës me rrymë që lëkundet në fushën magnetike të krijuar nga një magnet në formë patkoi.

Ju mund të mbyllni ose të hapni qarkun, të ndryshoni kahun e rrymës dhe të ndryshoni kahun e vijave të forcës së fushës magnetike duke rrotulluar magnetin me 180°. N.q.s. ju zgjidhni kutitë koresponduese, tregohen kahu i rrymës (shigjetat e kuqe), vijat e forcës së fushës (shigjetat blu) dhe forca e Lorencit (shigjeta e zezë).

This browser doesn't support HTML5 canvas!