Fusha magnetike e një magneti të përhershëm

Fusha magnetike e një magneti të përhershëm mund të studiohet me ndihmën e një gjilpëre magnetike (gjilpër busulle). Polet magnetike të magnetit të përhershëm dhe të gjilpërës magnetike janë simbolizuar nga ngjyrat:

poli veri (N) i kuq
poli jug (S) jeshil

N.q.s. ju lëvizni gjilpërën magnetike me butonin e majtë të mausit të shtypur, vijat e forcës së fushës magnetike do të vizatohen me ngyrë blu përgjatë gjilpërës dhe magnetit. Shigjet blu tregojnë drejtimin e fushës magnetike nga poli veri (N) tek poli jug (S). Nëse ju shtypni (klikoni mbi) butonin e kuq "Rrotullo magnetin", magneti rrotullohet me 180°. Vijat e forcës së fushës magnetike do të ndryshojnë kah. Kur shtypni (klikoni mbi) butonin bojë qielli "Fshih vijat e forcës", do të fshihen të gjitha vijat e forcës.

This browser doesn't support HTML5 canvas!