Lavjerrësi matematik

Ky aplet demostron ndryshimet e zhvendosjes, të shpejtësisë, të nxitimit tangencial, të forcës dhe ndryshimin e energjisë të lëkundjes së një lavjerësi pa fërkim. Ndryshimet e vlerave të madhesive të përmëndura, kryhen sipas ligjit kosinusoidal (ose sinusoidal) duke qenë lëkundje harmonike.

Butoni "Rivendos" e bie sferën e lavjerësit në pozicionin fillestar. Ju mund të filloni duke shtypur butonin "Fillo". Mund të ndaloni ose të vazhdoni lëkundjet e sferës duke shtypur butonin "Ndal / Rifillo". Po të zgjidhni opsionin "Lëvizja e ngadaltë", lëvizja do të jetë 10 herë më e ngadaltë. Gjatësia e lavjerësit, nxitimi i rënies së lirë, masa e tij dhe amplituda e lëkundjes mund të ndryshohen brenda kufijve të caktuara.

Varësia e parëndësishme e periodës së lëkundjeve nga amplituda nuk është marrë parasysh në llogaritje.

This browser doesn't support HTML5 canvas!

Falenderoj Mr. Marc Burgess per keshillat e tij te vlefshme!