Pasqyrimi dhe përthyerja e dritës

Një rreze drite bie nga e majta në kufirin ndërmjet dy mjediseve. (Është e mundur të zgjedhës mjediset në dy listat në të djathë lartë.) Ju mund të ndryshoni këndin e rënies së rrezes duke klikuar mbi të dhe zvarritur mausin. Apleti do të tregojë rrezet përgjegjëse të pasqyrimit, atë të përthyerjes dhe do të llogarisë njëkohësisht këndet përkatëse:

Këndi rënies(i zi)
Këndi i pasqyrimit(blu)
Këndi i përthyerjes(i kuq)
This browser doesn't support HTML5 canvas!

Shënim: Treguesi i përthyerjes ndyshon paksa për gjatësi vale të ndryshme. Ky fenomem quhet dispersion.